Αρχική - Home Gr ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο Βιοτουρισμός ως όχημα για την ανοικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος

Ο Βιοτουρισμός ως όχημα για την ανοικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος

Biotourismall
Καινοτόμες τουριστικές υπηρεσίες για περιφερειακή ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασίαΠρέσπα & Κορυτσά 2013:

Στην εποχή της επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης, ο τουρισμός αποτελεί μίααπό τις μεγάλες αναπτυσσόμενες βιομηχανίες ανά τον κόσμο. Λιγότερο προβεβλημένοι προορισμοίπαρουσιάζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον για τους φορείς του κλάδου την στιγμή που τα ποσοστά τουτουρισμού αυξάνονται. Στο σημείο αυτό επεμβαίνει ο Βιοτουρισμός. Σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν ταλάθη του μαζικού τουρισμού, όπου το κέρδος (συχνά μη εγχώριο) οδήγησε τους παρόχους τουριστικώνυπηρεσιών να δρουν ανεξέλεγκτα σε παρθένες περιοχές καταστρέφοντας τα ίδια τα αξιοθέατα πουπροσέλκυσαν τους επισκέπτες εξαρχής, ο Βιοτουρισμός δημιουργεί ένα υγιές σύστημα τουρισμού, το οποίοεξασφαλίζει την διαφύλαξη και βελτίωση της τοπικής διαβίωσης. Σε αντίθεση με το πρότυπο των πολυτελώνξενοδοχειακών μονάδων, οι βιοτουριστικές πρακτικές προάγουν το τοπικό οικοσύστημα, τις τοπικέςπαραδόσεις και πολιτιστικές ρίζες προσφέροντας ψυχαγωγία και παραγωγικές σχέσεις μεταξύ ταξιδιωτών καιπροορισμών.

 

Ο Βιοτουρισμός – ο τουρισμός που σέβεται τον βίο και το περιβάλλον – παρουσιάστηκε το 1985 από τηνκαθηγήτρια Αγνή Βλαβιανού Αρβανίτη, Πρόεδρο και Ιδρύτρια της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής. Ηέννοια προωθεί τουριστικές υπηρεσίες που σέβονται το περιβάλλον και προωθούν την διατήρηση τωνπολιτιστικών πόρων και της βιοποικιλότητας. Εστιάζει σε ένα σύστημα αξιών που προάγει την εκτίμηση τουβίου, καθώς επίσης και σε μια αμφίπλευρα κερδοφόρα κατάσταση, αφενός για την οικονομία, αφετέρου γιατον πολιτισμό, το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα και εντέλει για τις τοπικές κοινότητες.

Η διαφύλαξη του πλούτου και της ομορφιάς του βίου, η εξασφάλιση της δημόσιας υγείας και οι ίσεςευκαιρίες για κάθε χώρα του κόσμου μπορούν να γίνουν πηγή ουσιαστικού κέρδους, τόσο χρηματικού, όσο καικοινωνικού. Η αμφίρροπη φύση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης ως πρόκληση, και ταυτόχρονα ωςευκαιρία για φιλική προς το περιβάλλον οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, μπορεί να αποτελέσει τον οδηγόγια την αειφορία με τον Βιοτουρισμό να αποτελεί το κλειδί προς αυτή την κατεύθυνση.fund

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
logo-copyright Δημιουργία "ideas4sites"
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting