Αρχική - Home Gr Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών» ενεργώντας ως εταίρος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό» του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΙΡΑ «Ελλάδα-Αλβανία» 2007-2013., ανακοινώνει την πρόθεση της να προβεί στη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου (με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) για τις παρακάτω θέσεις:: εδώ

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
logo-copyright Δημιουργία "ideas4sites"
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting