Αρχική - Home Gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Δελτίο Τύπου για το πρόγραμμα "ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", Ελλάδα-Αλβανία

Δελτίο Τύπου για το πρόγραμμα "ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ", Ελλάδα-Αλβανία

version_2 logo gr-alb_prespakorca

Το έργο ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – Καινοτόμες Πρακτικές στον Βιοτουρισμό έρχεται να καλύψει την ανάγκηγια μια συντονισμένη οικονομική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αλβανία. Στόχος είναι ηπροώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης με την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας των δύοχωρών σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των απομακρυσμένων τοπικώνκοινωνιών της Πρέσπας και της Κορυτσάς.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ΠρόγραμμαΕδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Αλβανία» 2007-2013 και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών. Σκοπός του έργου «ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» είναι η διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου κοινού τουριστικούπροϊόντος προστιθέμενης αξίας το οποίο θα προωθηθεί στην τουριστική βιομηχανία μέσα από διεθνείςεπιχειρηματικούς φορείς και θα υποστηρίξει την περαιτέρω συνεργασία Ελλάδος και Αλβανίας σε κοινέςεπιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
logo-copyright Δημιουργία "ideas4sites"
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting