Αρχική - Home Gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας για την κοινωφελή εργασία από 28/06 έως 07/07

Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας για την κοινωφελή εργασία από 28/06 έως 07/07

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων εργασίας για την κοινωφελή εργασία στο Δήμο Πρεσπών, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: 28 Ιουνίου έως 7 Ιουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 101.304 / 1 / 2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Φλώρινας στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, πατήστε εδώ: Ανακοίνωση
Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ: Αίτηση
Για οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, πατήστες εδώ: Οδηγίες

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
logo-copyright Δημιουργία "ideas4sites"
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting