Αρχική - Home Gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Βιοτουρισμός στην Πρέσπα και την Κορυτσά

Βιοτουρισμός στην Πρέσπα και την Κορυτσά

Πρέσπα και Κορυτσά
Αναπτύσσοντας ένα κοινό τουριστικό προϊόν για την περιφερειακή ανάπτυξη
Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Αλβανίας αποτελεί κοιτίδα φυσικής και πολιτιστικής ομορφιάς.

Τα πλούσια δασώδη βουνά υψώνονται γύρω από μια λεκάνη πλαισιώνοντας δύο κρυστάλλινες λίμνες, την Μεγάλη και την Μικρή Πρέσπα οι οποίες μοιράζονται ανάμεσα σε Ελλάδα και Αλβανία.

Η κοινή χρήση των διασυνοριακών πόρων προϋποθέτει συνεργασία και κοινές πρακτικές διαχείρισης διασφαλίζοντας κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής και ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη βασίζεται σε κοινές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών της Πρέσπας στην Ελλάδα και της Κορυτσάς στην Αλβανία.

 

Η δημιουργία ενός τουριστικού προϊόντος που απορρέει από την διασυνοριακή περιοχή και διαφυλάσσει τους φυσικούς πόρους της, εναρμονίζει τις τουριστικές πρακτικές με τον παραδοσιακό τρόπο ζωής και τους βιότοπους, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομική και περιβαλλοντική τους βιωσιμότητα. Από τις βασικές τουριστικές πηρεσίες
(μεταφορές, διαμονή) έως δραστηριότητες όπως η παρατήρηση πουλιών, οι περιηγήσεις σε αγροκτήματα και η συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις, ο συνδυασμός των αρχών της βιωσιμότητας και της κοινωνικο-πολιτισμικής ενδυνάμωσης είναι κεντρικής σημασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού.
Τα αξιοθέατα, φυσικά και πολιτισμικά, αφθονούν και λείπουν μόνο οι αποτελεσματικές στρατηγικές παρουσίασής τους στους επισκέπτες. Κάποιες πρακτικές αφορούν στην αύξηση των προσφερόμενων υπηρεσιών και της αποτελεσματικότητας τους, όπως η κατάρτιση στον τομέα της φιλοξενίας και της ξενάγησης, καθώς και η κοινοποίηση βέλτιστων τεχνικών βιωσιμότητας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλες τουριστικές υπηρεσίες.
Η δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων για τη διάδοση πληροφοριών στους τουρίστες είναι επίσης ένας μείζων τομέας. Ειδικά στην περιοχή της Κορυτσάς, όπου ο τουρισμός είναι λιγότερο ανεπτυγμένος, ένας μεγάλος αριθμός πολύτιμων αξιοθεάτων, όπως κρυμμένα θρησκευτικά μνημεία και ασυνήθιστοι γεωλογικοί σχηματισμοί, δεν προβάλλονται επαρκώς. Η έλλειψη ολοκληρωμένων οδηγών για την περιοχή της Κορυτσάς εμποδίζει την τουριστική δραστηριότητα. Όσο οι τουρίστες ενημερώνονται για τα προσφερόμενα αγαθά και υπηρεσίες της περιοχής, τόσο θα αυξάνεται το ενδιαφέρον τους.

Biotourismall

MerΓια να διευκολυνθεί η ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας είναι βασική η εμπλοκή της κοινότητας που αφορά σε εργοδότες και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που θα επωφεληθούν από τον τουρισμό. Συναντήσεις και δεσμεύσεις συνεργασίας θα πρέπει να έχουν στόχο την ενημέρωση των κατοίκων για τα δυνητικά οφέλη του τουρισμού και το πώς οι νέες πρακτικές θα εφαρμοστούν με βιώσιμο τρόπο στις επιχειρήσεις.
Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα τομέα με μεγάλες τουριστικές προοπτικές είναι η γεωργία και ο αγροτουρισμός. Περιηγήσεις σε
αγροκτήματα, επιτόπια πώληση γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων, διαμονή σε φάρμες αποτελούν πρακτικές άμβλυνσης του τεταμένου πλέον κλάδου της γεωργίας. Η τόνωση του τομέα συνδέεται με την προώθηση βιολογικών προϊόντων και την υιοθέτηση βιώσιμων καλλιεργητικών τεχνικών οι οποίες είναι απολύτως αναγκαίες για την περιοχή. Τα βιολογικά προϊόντα έχουν μεγάλη ζήτηση και μπορούν να αποκτήσουν καλύτερες τιμές στην αγορά τις οποίες οι τουρίστες είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να πληρώσουν.
Σχέδια και κίνητρα κατάρτισης μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικές προσπάθειες στον τουρισμό με την συμμετοχή των κοινοτήτων της λεκάνης των Πρεσπών. Με την διαφύλαξη και προώθηση μιας εικόνας φυσικής και πολιτιστικής προστασίας στους τουρίστες και με την ενσωμάτωση των αξιών αυτών στην εμπειρία του τουρισμού, οι πολύτιμοι πόροι και βιότοποι των Πρεσπών και της Κορυτσάς μπορούν να διατηρηθούν και να παραχωρηθούν στις επόμενες γενιές.

The secret of any online business is web hosting. Select the best hosting service reading offered by justhost.
logo-copyright Δημιουργία "ideas4sites"
Free Joomla Templates designed by Joomla Hosting